POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul kosonproperty.ro, (denumit în continuare „Site”), în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

 

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici pentru a înțelege modul în care vor fi tratate datele dumneavoastră cu caracter personal.

 

CINE SUNTEM?

 

Suntem KOSON PROPERTY S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. ELENA CARAGIANI nr. 8-10, bloc. 3J, scara 2, etaj 1, ap. 24, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J40/11985/2015, cod unic de identificare 35077023 şi avem ca domeniu principal de activitate, activităţi de dezvoltare/promovare imobiliară.

 

Prin prezenta Politică, KOSON PROPERTY S.R.L. dorește să informeze vizitatorii cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate prin intermediul Site-ului, la natura datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm şi la scopurile prelucrării. În plus, vizitatorii Site-ului sunt informați și cu privire la drepturile de care beneficiază în temeiul GDPR.

 

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

“Date personale” înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

 

KOSON PROPERTY S.R.L. se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele cu caracter personal sunt:

 

  1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
  2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
  3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
  4. Corecte și actualizate;
  5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
  6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

 

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

În scopul procesării formularului de CONTACT.

 

KOSON PROPERTY S.R.L. va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de CONTACT existentă pe Site (nume, adresă de e-mail, telefon) exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

 

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul Site-ului nostru, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de CONTACT a Site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră, partenerilor cu care KOSON PROPERTY S.R.L. colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai KOSON PROPERTY S.R.L.

 

KOSON PROPERTY S.R.L. a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

 

KOSON PROPERTY S.R.L.  se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

 

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI

 

Site-ul poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale KOSON PROPERTY S.R.L.

 

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte Site-uri, KOSON PROPERTY S.R.L. neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

                

 

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

 

KOSON PROPERTY S.R.L. poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, respectiv pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

 

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

 

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

(a) De a accesa datele dumneavoastră: pentru a ști care dintre datele pe care le prelucram vă privesc și care sunt condițiile în care sunt prelucrate;

(b) De a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră: în anumite circumstanțe, aveți dreptul de a rectifica datele pe care le considerați inexacte și care vă privesc, prelucrate de KOSON PROPERTY S.R.L., precum și dreptul de a solicita ștergerea datelor atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate;

(c) De a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră.: în anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care vă informăm că vom păstra respectivele date numai pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție;

(d) De a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim;

(e) De a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice pentru persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

(f) De a va retrage in orice moment consimțământul acordat;

(g) De a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și de a vă adresa instanțelor de judecată competente. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor face obiectul unui proces decizional automatizat (crearea de profiluri).

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care KOSON PROPERTY S.R.L. le prelucrează prin adresarea unei cereri către KOSON PROPERTY S.R.L. Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

 

 

SECURITATEA PRELUCRĂRII

 

KOSON PROPERTY S.R.L. a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii KOSON PROPERTY S.R.L., precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama KOSON PROPERTY S.R.L. sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

 

 

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea Site-ului.

 

Vă rugăm să nu continuați să utilizați Site-ul dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare.

 

Termenii prezentei Politici se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

 

 

CONTACT

 

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați utlizând datele de contact incluse în prezenta Politică.